Yhteiskuntavastuu, ympäristö ja turvallisuus

Vastuullinen yrityskansalainen – nyt ja tulevaisuudessa

Toimintamme arvoja ovat turvallisuuden edistäminen, ympäristön kunnioittaminen, hyvinvoinnin vaaliminen ja korkean laadun varmistaminen. Vastuullisuus merkitsee turvallisia, ympäristölle ystävällisiä tuotteita, alan edistyneimpiä tuotantoprosesseja sekä henkilöstömme hyvinvointia ja turvallisuutta.

Vuoden 2011 alussa laatutoiminnot liitettiin uuteen laatuosastoon ja ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjohtamista (EHS) selkeytettiin kattamaan ympäristön-, henkilöstön- ja omaisuudensuojelu. EHS-johtamisen tavoitteina ovat vahinkojen ennaltaehkäisy kaikilla osa-alueilla, tuotannon häiriötön toiminta sekä hyvä yrityskansalaisuus. Toimintojen kehittämisessä sovellamme parhaita käytäntöjä ja edistyneitä ratkaisuja inhimilliset arvot taloudellisten seikkojen ohella huomioiden. Edistämme turvallisuutta riskienhallinnan, prosessien jatkuvan kehittämisen ja uusien investointien avulla.

Ympäristö-, turvallisuus- ja laatuasiat sisältävä toimintakäsikirja on tärkeä työkalu. Nokian-tehdas on sertifioitu EU:n EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) -asetuksen mukaisesti. Nokian- ja Vsevolozhskin-tehtaat sekä Ruotsin myyntiyhtiö Nokian Däck on sertifioitu kansainvälisten ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin sekä ISO 9001 -laatujärjestelmästandardin mukaisesti.

Työtä huippulaadun ja ympäristön hyväksi

Vuoden 2011 aikana investoimme voimakkaasti tuotteiden ja toiminnan korkean laadun kehittämiseen. Laatutoiminnot yhdistettiin uuteen laatuosastoon, jonka asiantuntemusta ja roolia vahvistettiin koko konsernissa, etenkin molemmissa tuotantolaitoksissamme. Tuotantokoneiston uudenaikaisuus sekä koneisiin integroidut uudet automaattiset mittaus- ja varmistustoiminnat luovat erinomaisen pohjan tasaiselle huippulaadulle. Tämän lisäksi olemme panostaneet voimakkaasti henkilökuntamme osaamiseen ja laatuasenteeseen. Seuraamme ja ennakoimme asiakkaidemme tarpeita useilla erilaisilla tutkimuksilla. Tahdomme, että jokainen asiakas saa kaikilta osa-alueiltaan korkealaatuisen asiakas- ja käyttäjäkokemuksen.

Ympäristönsuojelumme lähtökohtana on elinkaariajattelu: kannamme vastuun toimintamme ja tuotteidemme ym­p­äristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajan. Panostamme vahvasti tuotteidemme ja prosessiemme ympäristöystävällisyyteen.

Turvallisuus- ja ympäristöasioiden pitkäjänteisen kehittämisen ansiosta Nokian Renkaita voidaan pitää rengasalalla edelläkävijänä. Luovuimme ensimmäisenä rengasvalmistajana maailmassa korkea-aromaattisten (HA) öljyjen käytöstä kumiseoksissa jo vuonna 2005 ja nopeutimme esimerkillämme puhdistettujen, matala-aromaattisten öljyjen käyttöä renkaiden valmistuksessa Euroopassa. Vuonna 2010 kaikkien HA-öljyjä sisältävien renkaiden myynti ja tuonti kiellettiin EU:n alueella.

Useat riippumattomat vertailututkimukset todistavat, että renkaamme ovat käytön aikaisen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta huipputasoa. Olemme sitoutuneet vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Teemme parhaamme tuotteidemme kehittämisessä ja valmistamisessa kasvihuoneilmiön hillitsemiseksi, turvallisuudesta tinkimättä. Nyt ja tulevaisuudessa.

 

Voitontahto -  Pasi Tuutti

Nokian Renkaat tarjoaa innostavia ja monipuolisia työtehtäviä, joiden onnistunut toteutus tiimimme kanssa kannustaa uusiin huippusuorituksiin.