Toimintaympäristö

Renkaiden kysyntä vahvistui

Vaikka maailmantalouden kasvuvauhti alkoi vuonna 2011 hidastua, kasvun ajurit Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla olivat lähes ennallaan. Vuotuinen BKT:n kasvu oli Pohjoismaissa keskimäärin noin 3 % ja Venäjällä yli 4 %. Uusien autojen myynti Pohjoismaissa kasvoi noin 8 % ja Venäjällä 39 % vuoteen 2010 verrattuna.

Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinamyynti kasvoi Pohjoismaissa arviolta 2 %. Euroopassa yhteenlaskettu kasvu oli 3 % edellisvuoteen verrattuna, kun kesärengasmyynti laski ja talvirengastoimitukset kasvoivat 15 %. Venäjällä rengasvalmistajien toimitukset jakelijoille kasvoivat yli 30 % johtuen maan kohentuvasta taloudesta, jakelijoiden pienemmistä varastoista sekä vahvasta kuluttajaluottamuksesta.

Toinen peräkkäinen runsasluminen talvi pitkittyi keväällä 2011 koko Euroopassa ja Venäjällä saaden aikaan vahvan talvirenkaiden kuluttajamyynnin ja jakelijoiden varastojen tyhjenemisen alhaiselle tasolle sesongin päättyessä. Myöhäinen lumentulo syksyllä 2011 ei vaikuttanut merkittävästi talvirenkaiden kuluttajamyyntiin Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla Pohjoismaissa ja Venäjällä. Jakelijoiden varastotasot olivat yhä suhteellisen alhaiset. Kesärengasmarkkina oli Euroopassa edellisvuoden tasolla, mutta Venäjällä kesärengasmyynti kasvoi merkittävästi.

Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä oli vuonna 2011 hyvä, vaikka metsäkonerenkaiden tilauskanta alkoi heikentyä viimeisellä neljänneksellä. Uusien ja pinnoitettujen kuorma-autonrenkaiden kysyntä pysyi vahvana Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla.

Luonnonkumin ja öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat nousivat merkittävästi vuoden 2009 alkupuolelta vuoden 2011 puoliväliin saakka, ja joistakin materiaaleista oli pulaa. Alkuvuonna 2011 raaka-ainekustannukset kohosivat edelleen aiheuttaen hinnankorotuksia rengasvalmistajien taholta. Vuoden lopulla raaka-aineiden hinnat laskivat ja saatavuus palasi normaaliksi. Kalliimmalla ostetuista raaka-ainevarastoista johtuen rengasvalmistajien raaka-ainekustannukset nousivat vielä hieman vuoden lopulla.


 

Toimintaymparistö

Toimintaymparistö