Konsernin Tuloslaskelma, IFRS

milj. euroa

1.1. – 31.12.

Viite

2011

2010


Liikevaihto


(1)

1 456,8

1 058,1

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut


(3)(6)(7)

-805,8

-604,0


Bruttokate651,0

454,1


Liiketoiminnan muut tuotot


(4)

1,8

4,3

Myynnin ja markkinoinnin kulut


(6)(7)

-216,5

-192,9

Hallinnon kulut


(6)(7)

-29,4

-27,6

Liiketoiminnan muut kulut


(5)(6)(7)

-26,8

-15,8


Liikevoitto380,1

222,2


Rahoitustuotot


(8)

90,9

96,3

Rahoituskulut


(9)

-111,8

-109,7


Voitto ennen veroja359,2

208,8


Verokulut (1


(10)

-50,3

-39,1


Tilikauden voitto308,9

169,7


Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille308,9

169,7

Määräysvallattomille omistajille0,0

0,0
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (EPS):

(11)Laimentamaton (euroa)2,39

1,34

Laimennettu (euroa)2,32

1,32
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA


Tilikauden tulos308,9

169,7

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

   Voitot/Tappiot nettosijoituksen suojauksista (2


(10)

-2,9

-17,9

   Rahavirran suojaukset


(10)

-1,4

-0,6

   Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot-7,6

37,0

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen-11,9

18,5


Tilikauden laaja tulos yhteensä297,0

188,2


Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

   Emoyhtiön omistajille297,0

188,2

   Määräysvallattomille omistajille0,0

0,01) Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.

2) Konsernissa oli vuosina 2009-2011 sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ’Valuuttakurssien muutosten vaikutukset’ -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksikköihin.