Avainluvut

Taloudellinen katsaus (pdf) 
 Financial Report
Liikevaihto liikevoitto liikevoittoprosenttiVoitto ennen veroja Tulosperosake 
Liikevaihto markkina-alueittain Liikevaihto tulosyksikoittain Bruttoinvestoinnit 
Liiketoiminnan kassavirtaGearing Omavaraisuusaste