Osaamisen kehittäminen

Toimintamme sydän: ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö

Yhtiössämme jokaisella on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja edetä urallaan. Henkilöstömme aktiivisuus, aloitteellisuus ja sisäinen yrittäjyys tukevat konsernimme osaamisen kehittämistä ja yritykseksemme strategiaa. Toimintamme perusedellytys on hyvinvoiva, kekseliäs ja innostunut henkilöstö.

Henkilöstömme ammattitaito ja hyvinvointi on meille sydämen asia. Panostamme osaamisen kehittämiseen monipuolisen kielikoulutustarjonnan, räätälöityjen koulutusten ja ammattitutkintojen sekä verkostojen yhteiskoulutusten avulla. Osaamisen kehittäminen konsernissamme on tulevaisuuden tarpeita ennakoivaa pitkäjänteistä toimintaa.

Johtamisen kehittäminen tukee kasvuamme

Hyvä esimerkki suunnitelmallisesta osaamisen kehittämisestä on vuonna 2010 käynnistynyt johtamiskulttuurin uudistamis- ja kansainvälistämishanke Future Leadership, joka eteni syksyllä 2011 koulutuspilottiin. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää konsernimme kansainvälistä johtamiskulttuuria ja -käytäntöjä tukemaan kasvuamme ja strategiamme jalkauttamista jokaiseen yksikköön. Koulutuksen sisältö on suunniteltu esimiehillemme tehdyn kansainvälisen tutkimuksen pohjalta yhtiömme tarpeet ja toiveet huomioiden.

Vuonna 2011 teimme osaamisen ke­hit­­tämisen tueksi laajan osaamiskartoituksen tuotekehityksen ja kunnossapidon henkilöstölle sekä kehitimme Hakkapeliitta eAcademy -verkkokoulutusportaalia vastaamaan entistä paremmin tarpeitamme.

Panostuksia työhyvinvointiin

Koulutusten lisäksi henkilöstömme työhyvinvointia tukevat kattava liikuntatarjonta, monipuolinen kerhotoiminta, henkilöstötapahtumat sekä yksilö- ja työaikajärjestelyt. Syksyllä 2011 Nokian-toimipaikassa perustettiin TYHY-työryhmä, joka koostuu johdon ja eri henkilöstöryhmien edustajista. Työryhmän tavoitteena on tuoda koko työyhteisön ajatukset ja kehitysehdotukset kattavasti esille sekä edistää ja tukea henkilöstön työ- ja toimintakykyä.

Henkilöstömme hyvinvointia ja yksiköiden välistä yhteistyötä seurataan kehityskeskusteluiden ja vuosittaisten työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyystutkimusten avulla. Vuonna 2011 kehitimme työhyvinvointitutkimuksen tulosten purkuprosessia, tulkitsemista ja hyödyntämistä yksiköissä. Tutkimus on keskeinen työväline työyhteisömme ja esimiestoiminnan kehittämisessä.

Kekseliäisyydessä takaisin ennätystielle

Yrityksemme kekseliäisyystoiminnalla on pitkät perinteet ja se on tärkeä osa yrityskulttuuriamme. Sen avulla luomme henkilöstöllemme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön ja työympäristöön sekä tuemme johtamista ja esimiestyötä. Kekseliäisyystoiminnan tarkoituksena on saada henkilöstö osallistumaan aktiivisesti yhtiömme toimintaan ja oman työnsä kehittämiseen sekä samalla mahdollistaa henkilöstön ideapotentiaalin hyödyntäminen laajamittaisesti.

Vuonna 2011 kekseliäisyydessä suunnattiin kohti uusia ennätyksiä. Innokkaimmat osastot kirjasivat kekseliäisyysjärjestelmään yli 70 ideaa per henkilö. Nokian-toimipaikassa kirjattiin aktiivisimmin ideoita, mutta myös Vsevolozhskin-toimipaikka kaksinkertaisti ideamääränsä vuoden 2011 aikana.

 

Voitontahto -  Irina Kuzmina

Tahto merkitsee minulle kunnianhimoisten tavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä: ”Mikään ei ole mahdotonta.” Nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää jatkuvasti parantaa ja kehittää toimintaamme, olla valppaana mukana muutoksessa. Tahto on minulle myös vastuunottamista ja aloitteellisuutta. Epäkohtiakin täytyy uskaltaa tuoda rohkeasti esiin, tehdä parannusehdotuksia ja ottaa vastuu uusien käytäntöjen toteuttamisesta.