Vuosi 2011: Vahvaa kasvua

  • Henkilöautonrenkaiden kysyntä ja myynti kasvoivat voimakkaasti kaikilla Nokian Renkaiden päämarkkina-alueilla. Konsernin liikevaihto kasvoi 37,7 % ja markkinaosuudet Pohjoismaissa, Venäjällä ja Keski-Euroopassa nousivat.
  • Vuoden lopussa yhtiön tilauskanta oli vahva. 
  • Renkaiden keskihinta nousi paremman myyntimixin ja hinnankorotusten ansiosta, ja yhtiön kannattavuus oli erinomainen raaka-ainekustannusten noususta huolimatta.
  • Nokian Renkaiden tuotteet saavuttivat lehtitestivoittoja sekä Pohjoismaihin että Keski-Eurooppaan suunnitelluissa kesä- ja talvirenkaissa.
  • Nokian Renkailla markkinoiden vahvin brändi, hintapositio ja jakelu ydinmarkkinoilla; asema ja kannattavuus Keski-Euroopassa paranivat selvästi.
  • Vianor-rengasketju laajeni 910 myyntipisteeseen 23 maassa; 139 myyntipisteen lisäys vuonna 2011. 
  • Tuotanto (tonneja) kasvoi 47 %; henkilöautonrenkaiden viikkotuotanto kasvoi 250 000:sta 360 000:een renkaaseen vuoden 2011 aikana. Venäjän-tehtaassa otettiin käyttöön kaksi uutta tuotantolinjaa (9 ja 10). Yhtiö teki myös päätöksen uuden tehtaan rakentamisesta nykyisen Venäjän-tehtaan yhteyteen.

Avainluvut, IFRS 

Milj. EUR

2011

2010

muutos%

Liikevaihto 1 456,8 1 058,1 37,7
Liikevoitto 380,1 222,2 71,1
   % liikevaihdosta 26,1 21,0
Voitto ennen veroja 359,2 208,8 72,0
   % liikevaihdosta 24,7 19,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 27,4 19,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % 29,1 20,0
Korollinen nettovelka -3,6 0,7 -643,0
   % liikevaihdosta -0,2 0,1
Investoinnit 161,7 50,5 220,3
   % liikevaihdosta 11,1 4,8
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 232,9 327,2 -28,8
Tulos/osake (EPS), EUR 2,39 1,34 78,7
Kassavirta/osake (CFPS), EUR 1,80 2,58 -30,1
Oma pääoma/osake, EUR 9,15 7,34 24,7
Omavaraisuusaste, % 63,2 68,4
Henkilöstö, keskimäärin
vuoden aikana
3 866 3 338