Nokian Renkaat

Kim Gran - Toimitusjohtajan katsaus

Vahva kasvun vuosi


Hyvä lukija,

Vuotta 2011 voi kutsua Nokian Renkaiden kannalta onnistuneeksi monestakin syystä. Kasvustrategiamme yhdistettynä markkinoiden vahvaan kysyntään tuotti onnistuneen lopputuloksen ja rikoimme tärkeimmillä mittareilla entiset myynti-, tuotanto- ja tulosennätyksemme.

Maailmantaloutta leimasi epävarmuus ja Euroopan talouden aiheuttamat vakavat ongelmat. Globaalin talouden yskähtelyt, Euroopan finanssikriisi ja ennennäkemättömän korkeat raaka-ainekustannukset tarjosivat haasteita, jotka onnistuimme kääntämään voitoksi. Onneksemme yhtiön päämarkkinoilla Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä bruttokansantuote kasvoi edelleen ja kuluttajaluottamus oli hyvällä tasolla. Auto- ja rengaskauppa kävivät vilkkaana ja kasvoivat koko vuoden.

Tilauskantamme oli vahva kasvaen tasaisesti vuoden edetessä. Myyntimme kasvoi merkittävästi kaikilla päämarkkinoillamme ja voitimme markkinaosuuksia erityisesti Venäjällä ja Keski-Euroopassa. Vahvinta kehitys oli odotetusti Venäjällä, joka autokaupan vauhdittamana edusti noin puolta kasvustamme. Perinteisen ydinmarkkinan hyvän kehityksen lisäksi markkina-asemamme ja kannattavuutemme parani selvästi Keski-Euroopassa, jossa myynti nousi jo lähes Pohjoismaiden ja Venäjän tasolle. Meillä on liiketoiminnassamme nyt kolme vahvaa tukijalkaa joista kaksi, Venäjä ja Keski-Eurooppa, ovat vahvassa kasvussa.

Uuden talvirengasperheen lanseeraus testivoittoineen Keski-Euroopassa ja Hakkapeliitta-renkaiden vahva myynti kotimarkkinoilla ruokkivat kasvua ja paransivat keskihintaa. Tuotevalikoiman parannukset ja raaka-aineiden voimakas hinnannousu onnistuttiin siirtämään renkaiden hintoihin. Tuotealueistamme kasvoi eniten SUV-renkaat, joissa näemme jatkossakin paljon potentiaalia.

Toimintaamme leimaa voimakas kuluttajakaupan kesä- ja talvisesonki. Jakeluketjun hallinta ja toimivuus ovat perusedellytyksiä myyntimme kasvattamiselle ja pääomien hyvälle tuotolle. Vianor-ketjumme, joka edustaa merkittävää ja kasvavaa osaa kuluttajamyynnistämme, toimii kasvumme keihäänkärkenä ja laajentui franchise- ja partnersopimuksin 910 myyntipisteeseen 23 maassa. Vianor avasi vuoden 2011 aikana 139 uutta myymälää, ja uusina maina yhä kasvavaan Vianor-perheeseen liittyivät Italia, Azerbaidžan sekä Romania.

Tuotantomme kasvattaminen onnistui jopa suunniteltua nopeammin. Aikaistimme Venäjän-tehtaan uusien tuotantolinjojen käyttöönottoa ja otimme käyttöön uuden sukupolven tuotantoteknologiaa, joka nostaa tuottavuuttamme selvästi. Hyödynsimme molempien tehtaidemme kapasiteettia maksimaalisesti loppuvuodesta ja aloitimme uuden huippumodernin tehtaan rakentamisen Venäjälle. Uusi tehdas aloittaa tuotannon kesällä 2012 ja varmistaa kasvun edellytyksiä seuraaville vuosille.

Voimakkaat panostukset prosessien ja niitä tukevien IT-järjestelmien kehittämiseen toivat sekä nopeita tuloksia että uusia mahdollisuuksia toimintojen tehostamiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen myös tulevaisuudessa.

Siirtyessämme vuoteen 2012 kasvunäkymämme ovat erilaisista epävarmuustekijöistä huolimatta hyvät. Taloutemme on vankalla pohjalla ja yhtiö on velaton, mikä antaa hyvät mahdollisuudet kasvupanostuksiin. Asemamme päämarkkinoillamme on vahva ja vahvistuu edelleen. Tuotevalikoimamme on kilpailukykyinen, tuottavuutemme alan parhaimmistoa ja jakeluverkostomme laajentuminen etenee vauhdilla.

Haluan kiittää kuluttaja- ja jakeluasiakkaitamme meihin osoitetusta luottamuksesta ja henkilöstöä hienosta venymisestä vuonna 2011. On hienoa nähdä miten kannattava kasvu inspiroi kaikkia sidosryhmiä yhä parempiin suorituksiin. Vakaa aikomuksemme on jatkaa kasvun tiellä ja tehdä tulevista vuosista edellistäkin parempia.

Kim Gran

Kim Gran